Vi stöttar projekt som bidrar till en positiv utveckling i Avesta, Hedemora eller Säters kommun. Uppfyller ditt projekt nedanstående riktlinjer är du välkommen att skicka in din ansökan.

Vi prioriterar projekt som

 • av allmänheten uppfattas som samhällsnyttiga och utvecklande
 • har ett positivt värde för Avesta, Säter och Hedemora kommun
 • bidrar till något av Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling
 • är tidsbegränsade och har ett tydligt syfte och mål

Medel beviljas inte till projekt som

 • Är inom ramen för föreningar och organisationers ordinarie verksamhet.
 • direkt gynnar företag med vinstintresse
 • som obligatoriskt finansieras av staten, kommun eller landsting
 • beröra en enskild person
 • avser välgörenhet
 • strider mot bankens värderingar avseende etik, moral och miljö
 • uppfattas som kontroversiellt, till exempel politik eller religion

Egen insats

Som sökande ska ni ha en egen insats motsvarande 50 procent av projektbudgeten. Som egen insats räknas egna pengar, bidrag från andra och egen tid:

13-15 år: 50 kronor per timme.
från 16 år: 220 kronor per timme.

Om arbetet utförs av en yrkesman får värdet maximalt uppgå till det belopp som denne normalt fakturerar i sin affärsverksamhet.

Ideellt arbete är exempelvis

 • styrgruppsmöten och arbetsgrupper för projektet, där personer deltar från till exempel föreningar, organisationer eller företag
 • yrkesman som ställer upp kostnadsfritt
 • deltagande på en guideutbildning där man efter utbildningen använder sin kunskap och för projektet framåt
 • analyser, utredningar med mera som behövs i projektet