Bergslagens Sparbank består ursprungligen av Lindes Sparbank (bildad år 1859), Nya Kopparbergs Sparbank (1858) och Fellingsbro Sparbank (1855). Vid fusion mellan Lindes Sparbank och Nya Kopparbergs Sparbank 1967 namnändrades banken till Bergslagen Sparbank. 1970 fusionerade också Fellingsbro Sparbank med Bergslagens Sparbank.
Nora Sparbank stiftades i oktober 1835 och startade sin verksamhet i december samma år.

I november 150 år senare beslutade huvudmännen i banken att under 1986 införliva Nora Sparbank i den då nybildade Nya Sparbanken, där också bland annat Örebro Läns Sparbank och Sparbanken Mälardalen ingick.

År 2000 bildades Bergslagens Sparbank AB genom att gamla Bergslagens Sparbank och dåvarande Föreningssparbanken slog samman sina verksamheter i Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg kommuner. Den nybildade stiftelsen, Sparbanksstiftelsen Bergslagen, kom att äga 52 % av aktierna i den nya banken, och Föreningssparbanken 48 %

Den 1 juni 2010 köpte Sparbankstiftelsen Bergslagen Swedbanks andel i Bergslagens Sparbank och är numer ensam ägare till banken som därmed åter är en 100% lokal angelägenhet.

Sparbanksstiftelsen Bergslagen

SparbanksStiftelsen Bergslagen är en lokal stiftelse som genom aktieutdelning från banken ger bidrag inom bankens verksamhetsområde till lokala utvecklingsprojekt inom näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur. Dessutom skall stiftelsen främja sparsamhet genom att verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas.