Vem kan söka?

Alla med anknytning till Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Nora och/eller Storfors kommun. Stiftelsens område för bidragsverksamheten är huvudsakligen i dessa kommuner.

Hur du ansöker

Du som vill ansöka om bidrag gör det via ansökningsformuläret nedan. Sparbanksstiftelsen Bergslagen tillhandahåller inte fysiska ansökningsblanketter.

Ansökningsformulär >>

Följande uppgifter är nödvändiga för att ansökan ska kunna behandlas

 • Sökandens/projektägarens namn, telefonnummer och eventuell e-postadress
 • Projektansvarig, namn, adress, telefonnummer etc
 • Projektbeskrivning med projektets namn, syfte och projekttid samt mål
 • Budget
 • Finansieringsplan med övriga tänkta finansiärer angivna till namn och belopp
 • Sökt belopp hos stiftelsen, inkl. moms
 • Ange kontonummer i Sparbanken Bergslagen, bankgiro- eller plusgironummer (endast ett av alternativen) för insättning av eventuellt beviljat anslag.

Observera att utbetalning av bidrag ej kan ske till privatperson, enskilt lag eller grupp. Därför ska det i ansökan framgå en betalningsanvisning till föreningens/organisationens konto.

När det gäller vår behandling av kunduppgifter enligt GDPR hänvisar vi till Sparbanken Bergslagens hemsida >>

När du kan söka

Stiftelsens styrelse sammanträder vanligen fyra gånger per år då bidragsansökningar behandlas. 
För att din ansökan ska kunna behandlas på nästa styrelsemöte måste den vara oss tillhanda senast 7 dagar före sammanträdet.

Datum för sammanträden 2024

 • 13 februari
 • 9 april
 • 20 augusti
 • 5 november

Riktlinjer

 • Stiftelsen ska i första hand stödja projekt för utvecklingsinsatser och nya idéer och ej löpande verksamhet eller krishantering. 
 • Breddverksamheter ska prioriteras.
 • Bidrag beviljas normalt ej till föreningars eller organisationers ordinarie verksamhet.
 • Studerandes ansökan om stipendier beviljas normalt inte.
 • Stiftelsen bedriver ej sponsorverksamhet med krav på motprestation utan lämnar endast bidrag.

Relaterade länkar

Kontakt

Bidrag och aktiviteter

Huvudmän