Meny
Vår verksamhet

Pågående projekt inom vår samhällsnytta

Det som är gemensamt för projekten är att de har eldsjälar som brinner för att bidra till utveckling av bygden och projekten i sig. Vi är stolta över att kunna bidra till förverkliganden av dessa drömmar. Drömmar som dessutom gagnar södra Dalarna och människorna som bor och verkar här.

Nyfiken på entreprenörskap?

I mars startar vi en kurs för dig som är nyfiken på vad det innebär att vara entreprenör och driva projekt eller starta ett eget företag. Intressanta företagsbesök varvas med inspirerande föreläsningar inom bland annat sälj, e-handel, sociala medier och ekonomi.

Kursen vänder sig till dig som är 18–30 år och bor i Avesta, Hedemora eller Säters kommun. Du behöver inte ha någon förkunskap.

Vi startar 4 mars och träffas 10 kvällar kl. 17.00–19.00 under mars-juni. Kursen är kostnadsfri om du deltar under minst 7 tillfällen, annars 500 kr. Välkommen med din anmälan senast den 23 februari.

Kursdatum
4 mars, 11 mars, 25 mars, 8 april, 22 april, 6 maj, 13 maj, 27 maj, 10 juni, 17 juni

För mer information och anmälan, kontakta Therese Oljans Backlin

therese.oljans@sparbankenbergslagen.setel 0225-358 20

Two young women in a coffee shop

Läxhjälp för elever på högstadiet

Projektägare: Södra Dalarnas Sparbank/Stiftelsen Läxhjälpen
Projektledare: Therese Oljans Backlin

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett strukturerat, riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara grundskolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden.

Var du växer upp och vad dina föräldrar har för utbildningsbakgrund spelar ofta en avgörande roll för vilka som når gymnasiebehörighet i Sverige idag. Läxhjälpens vision är att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid.

Att investera i Stiftelsen Läxhjälpen är att investera i framtiden. Tillsammans gör vi en konkret insats för att fler unga ska uppnå godkända betyg, gå vidare till gymnasiet och skapa sig en trygg framtid. 90 elever gick våren 2022 ut grundskolan utan gymnasiebehörighet i Avesta, Hedemora och Säter.

Sedan våren 2022 finns det 45 Läxhjälpsplatser på Åvestadalsskolan, Domarhagsskolan, Johan Olovsskolan (Avesta), Annaskolan, Olympicaskolan, Vasaskolan (Hedemora) & Klockarskolan (Säter). Södra Dalarnas Sparbank finansierar 41 av dessa platser.

Restaurering av Stationsallén i Stjärnsund

Projektägare: Stjärnsunds Trädförening
Projektledare: Claes Hellqvist
Längs Stationsallén, som leder från skolan och kiosken ned mot bruksdammen och Smedjan, samt vid bruksdammen, har under de senaste 2-3 åren ett 15-tal almar dött. Många av de döda träden är mycket gamla och nedfallande, stora döda grenar utgör ett potentiellt hot mot såväl byggnader och bilar som passerande trafik och människor.

Dessa träd måste relativt omgående tas ned och ersättas med nya. Restaureringen av Stationsallén bidrar till att den kulturhistoriska karaktären på bruket bibehålls.

Personalhjärtat

Projektägare: Södra Dalarnas Sparbank
Projektledare: Therese Oljans Backlin

Alla medarbetare på Södra Dalarnas Sparbank får dela ut 5000 kronor till en förening eller ändmål som deras hjärta klappar extra för.

Lika Olika

Projektägare: Södra Dalarnas Sparbank
Projektledare: Therese Oljans Backlin

Denna satsning sker mot högstadieskolorna i Avesta, Hedemora och Säters kommun.
Under tre år får eleverna arbeta med det sociala samspelet kring värderingar, fördomar, attityder, jargonger och mycket mer. Metoden kallas Lika Olika och ger skolan verktyg för en positiv förändring vad gäller bland annat stärkt självkänsla, ökat civilkurage, respekt och tolerans. Ämnena ingår i skolplanen och lärarna får ett värdefullt stöd med Lika Olika-metoden.

Vi vill bidra till bestående positiva förändringar som är viktiga för att eleverna ska må bra och vara goda medmänniskor. Vi tror på ett långsiktigt arbete och har därför erbjudit skolorna att arbeta med detta under tre års tid. I Lika Olika-metoden omfattas lärare, elever och vårdnadshavare.

Filmprojekt för alla

Projektägare: EDE Film
Projektledare: Alexander Embretsén
Målet är att försöka göra inspelningarna så miljövänliga som möjligt genom att handla mycket second hand, satsa på samåkning/kollektivtrafik, äta vego under inspelningar. EDE Film vill genom film erbjuda en rolig aktivitet där alla är välkomna. Filmer skapas i olika slag där det finns en kreativ och rolig miljö.

Inspelningen kommer sker under 2023 i runt Säter.