Meny
Vår verksamhet

Vår logotyp

Vår logotyp är en av våra viktigaste tillgångar och vår största identitetsbärare.
Därför är vi noga med att den hanteras rätt.

 • Användandet av vår logotyp måste godkännas av oss
 • Det ska alltid finnas en friyta runt logotypen så att den inte upplevs som inklämd, se exempel nedan
 • Lägsta höjd för logotyp i tryck: 6 mm
 • Lägsta höjd för logotyp digitalt: 24 px            
 • Det är inte tillåtet att ändra logotypens proportioner, färg eller på annat sätt modifiera den
 • Vår logotyp placeras i första hand mot en vit bakgrund

Friyta

Se alltid till att det finns luft runt logotypen så att den inte kommer för nära andra objekt eller upplevs inträngd. Om ytan är begränsad, är tumregeln att frizonen runt logotypen ska vara minst halva höjden av symbolen.

I vissa fall kan 25 % av symbolens höjd godkännas. Kontrollera med Marknad först:

Illustrations of the free zone for the logotypes-1 row black text
Illustrations of the free zone for the logotypes-2 rows black text

Varianter

Vår logotyp består av ett ordmärke och en symbol. Den finns i två varianter:

 1. Primär: Positiv med svart ordmärke
 2. Sekundär: Negativ med vitt ordmärke – används endast när vår primära logotyp inte fungerar på grund av dålig kontrast

Använd alltid vår primära logotyp i första hand. 

Ladda ner vår logotyp

Våra logtyper får bara användas efter överenskommelse med oss. Välkommen att höra av dig till vår marknadsavdelning, .

I de packade zip-filerna nedan finns de fyra mest användbara varianter.

 • Svart text på 1 rad
 • Vit text på 1 rad
 • Svart text på 2 rader
 • Vit text på 2 rader

För tryck, vektoriserade filer, (flaggor, tröjor m.m.)

Tryckfiler i PDF-format packade i en zip-fil.

För webb och digitalt, (Word, Powerpoint m.m.)

PNG-filer för digitalt media packade i en zip-fil.

Mer information och kontakt

Korrektur

Skicka oss gärna ett korrektur innan något ska tryckas eller publiceras så att vi enklast kan godkänna exponeringen.

Frågor?

Kontakta oss om ni har frågor gällande exponering av vår logotyp eller godkännande att använda den.