Företagandet i Bergslagen

I varje kommun Bergslagens Sparbank finns i bjuder vi varje år in till ett möte med representanter från kommunen (kommunalråd, kommunchef, näringslivschef eller liknande) och representanter från näringslivet. Syftet med dessa möten är att tillsammans samtala kring hur vi kan förbättra och vidareutveckla företagandet i kommunen. Vi strävar hela tiden efter att sätta tydliga mål gällande tillväxt och näringslivsklimat för kommunerna. Med på dessa möten är också Arena för tillväxt som agerar motor i projektet.

Organisationer kopplade till näringslivet

Varje kontor är aktiva och drivande i de olika organisationer och föreningar kopplade till näringslivet som finns på respektive ort. Det är allt från köpmannaföreningar och organisationer som Företagarna eller Rotary till Handelskammaren och Nyföretagarcentrum. På så vis får vi, förutom möjligheten att bidra till vidareutveckling, också den lokala kännedomen och förståelsen som är så viktig för vårt uppdrag.

Relaterade länkar:

Handelskammaren

NyföretagarCentrum

Arena för tillväxt