Genom Handelskammaren Bergslagen får du tillgång till:

  • Lokala nätverk och mötesplatser, för erfarenhetsutbyte och möjlighet att knyta nya affärskontakter.
  • Handelskammaren Bergslagens marknadsplats där du kan publicera nyheter och erbjudanden på deras hemsida

Handelskammaren Bergslagen vill bidra till att göra Bergslagen mer attraktivt att bo och verka i - att fler ska vilja flytta hit och att fler både vill, och kan, starta och driva företag här.

Handelskammaren Bergslagen bildades 2014 på initiativ av medlemmar i Nora, Lindesberg och Ljusnarsberg.

Läs mer om Handelskammaren Bergslagen här