Meny
Vår verksamhet
banner-prastkrage

Bidrag och aktiviteter 2012

Näringsliv

 

- Lindesbergs, Nora o Ljusnarsbergs kommuner
Entreprenörskap i skolan
- Föreningen Navet Kopparberg
Arbets- mötesplats Kopparberg
- TAB m. fl.
Förstudie för attraktivare centrum i Lindesberg
- Upplev Lindesberg Ek. förening
Uppförande av videodisplayer


Utbildning/Forskning/Samhälle

 

- Ljusnarsbergs kommun
VM guldvaskning 2014
- Ramsberg – en bygd i Bergslagen
Uppförande av fågeltorn vid Morskogasjön
-Samfundet för tibetansk buddism, Fellingsbro
Restaurering av stupan
- Logen David av IOGT-NTO Lindesberg
Nya bryggor vid badplatsen Södra Lövåsen
- Per Fritzell/Lindeevent, Lindesberg
Dansevenemang för alla åldrar – förlustgaranti 50 tkr
- Kronohyttans Ek förening, Guldsmedshyttan
Takomläggning och isolering av Stripa skola
- Alntorps Ö:s vänner, Nora
Projekt för ett attraktivt Alntorps Ö
- Tursam, Nora m.fl.
Bergslagstrampa – Bergslagen som cykeleldorado
- Projekt Bergskraft 11-13 Kopparberg
Verksamheten 2012
- Lindesbergs Handbollsgymnasium
Utveckling av handbollselever
- Fellingsbro Fritidsgård
Bygga skatebord/bowl park i Fellingsbro
- Fotbollsgymnasiet i Lindesberg
Nystart etablering av fotbollsgymnasiet
- Intresseföreningen Utveckling Ljusnarsberg
Marknadsföringskostnader
- Löa Bygdegårdsförening
Inköp av stolar
- Ullersätters Bygdegårdsförening
Installation av luftvärmepump i bygdegården

 

Kultur

 

- Linde Fornminnes- och hembygdsförening
Restaurering av lärarinnebostaden i Munkhyttan
- DRIFT Scenkonst, Göteborg och Kopparberg
Ställberg internationell scen & konstcenter
- Ideella Kulturförening Cirkustältet, Nora
Utvecklingsprojekt inom Landet Stadra

- Föreningen Konunga-stollen, Klacka Lerberg
Förstudie/Öppnade av gruva Konunga-stollen
- Järnboås Bygdegårdsförening
Marknadsföring av Rastälvens dag
- Levande Musik i Nora
Parkfest 2012 - Nora Art, Nora
Kringarrangemang vid konstutställning 2012
- Akvileja, Lindesberg
Skolkonserter och workshop med Kroumata
- Örebro läns Museum
Slöjdprojekt riktat till unga mellan 18 – 25 år

Idrott  

 

- Lindesbergs Golfklubb
Byggande av stugby
- Norabygdens skidklubb, Nora
Inköp av pistmaskin för spårdragning
- Föreningsalliansen i Fellingsbro
Iordningställa minigolfbana
- Ljusnarsbergs skytteförening, Kopparberg
Inköp av digitaliserat markeringssystem
- IFK Lindesberg Fotboll
Färdigställande av klubbhus
- Fellingsbro Goif O-sekt.
Reparation av förråd och klubbstuga
- Lindlövens IF, Lindesberg
Inköp av matchur
- Gyttorps Ridklubb
Bidrag till ridhus (snörasskydd)
- Ställbergs IK
Inköp av snöskoter
- Storfors FF
Inköp av kamerautrustning
- Kopparbergs BK
Inköp av matchur

Vårstipendier

- Ruth Svensson, Nora
- Thomas Lundqvist, Spannarboda
- Mikael Nelson, Lindesberg

 

BEL-priset  - 17 stipendier till Bästa Elev i varje program på Lindeskolan