Meny

Bankledningen

Jonas Nyberg

Jonas Nyberg

Verkställande direktör

Ingela Björkman

Ingela Björkman

HR-chef

Anna Domelj

Anna Domeij

Chef Interna kontroller

Andreas Auer

Andreas Auer

Affärschef & Stf VD

Agneta Johansson

Agneta Johansson

Ekonomi & finanschef

Thomas Lantz

Thomas Lantz

Kreditchef

Marknad

Om du har behov av att komma i kontakt med någon på vår marknadsavdelning ber vi dig skicka ett mail till oss så tar vi kontakt med dig.