Rapporter våra kunder erbjuds

 • Nordic Investment-Grade Daily: Bransch- och bolagsspecifika nyhetskommentarer för Investment-Grade företag och institutioner
 • Nordic High-Yield Daily: Bransch- och bolagsspecifika nyhetskommentarer för High-Yield företag och institutioner
 • Bolagsanalyser: Fördjupad analys av Investment-Grade och High-Yield emittenter
 • Credit strategy: Övergripande marknadskommentarer och rekommendationer baserade på input från vårt Makroanalys-team samt input från branschspecifik aktie- och kreditanalys
 • Rekommendationer: Relativa och absoluta affärsidéer och rekommendationer, ofta integrerade i de olika analysrapporterna
 • Credit comments: Korta kreditkommentarer angående marknadspåverkande nyhetsflöden och data 
 • Nordic Utilities Report: Halvårsrapport som täcker omkring 40 nordiska företag kopplad till infrastruktur, kraftbolag och liknande
 • Nordic Real Estate Quarterly: Kvartalsvis rapport som täcker mer än 40 nordiska fastighetsbolag
 • Nordic Covered Bond Book: Halvårsrapport som omfattar 31 nordiska emittenter av säkerställda obligationer inklusive täckningsdata och relativ ranking. Läs den här
 • Nordic Sector Reports: Kvartalsvis sektorspecifik rapport som täcker den nordiska massa- och pappersindustrin, gruv- och metallindustrin, industrisektorn samt telekomsektorn
 • Analysprodukter som täcker mer än 200 nordiska finansiella institutioner

Swedbank Research erbjuder även aktieanalys av nordiska bolag genom vår partner Kepler Cheuvreux.

Vill du ta del av våra rapporter kontakta din rådgivare eller aktiemäklare.