Hur ska försäkringsförmedling gå till?

Sparbanken Bergslagen är registrerad försäkringsförmedlare hos Bolagsverket. Hur en förmedling av försäkringar ska gå till finns reglerat i lag. Bland annat ställer lagen krav på att försäkringsförmedlare och försäkringsbolag lämnar tydlig information om pris och provision innan en försäkring tecknas.

Rådgivning

Vi lämnar rådgivning om de försäkringar som vi erbjuder. Vår rådgivning är personligt anpassad utifrån dina förutsättningar och behov. Eftersom vi bara erbjuder sparförsäkringar från Swedbank Försäkring AB är rådgivningen för dessa försäkringar inte oberoende. När vi ger rådgivning tittar vi alltid om en försäkring är lämplig för dig utifrån dina förutsättningar just då. Det kan vara bra att känna till att vi inte regelbundet följer upp att försäkringen fortfarande är lämplig för dig.

Ersättning för försäkringsförmedling

När vi förmedlar försäkringar får vi ersättning från försäkringsbolagen. Du som kund betalar bara de avgifter som framgår av din försäkring och de ersättningar vi får innebär ingen ytterligare kostnad för dig.

Vi får olika typer av ersättning beroende på vilken typ av försäkring det gäller. Till exempel finns det en fast ersättning när försäkringen tecknas och ersättning i form av en procentsats på första årets premie. Det finns även ersättning som erhålls årsvis när försäkringen förnyas. 

Inte nöjd med vår försäkringsdistribution?

Det är viktigt för oss att du är nöjd med de försäkringar vi förmedlat till dig. Om du inte är nöjd ska du i första hand vända dig till ditt bankkontor. Är du inte nöjd med det beslut du fått kring ditt klagomål kan du istället be att få ditt ärende prövat av  Sparbanken Bergslagen Klagomålsansvarige