De båda bankerna har tagit i hand och påbörjat den gemensamma resan med syfte att stärka organisationen för den lokala närvaron.

– Att det finns en trygg och stabil sparbank lokalt är viktigare än någonsin sett till vår oroliga omvärld. Den här fusionen har vi gjort för att skapa förutsättningar för att fungera som utvecklingsmotor i Bergslagen och kunna vara en konkurrenskraftig bank som finns kvar för kommande generationer. Vi vill fortsätta vara nära våra kunder och ha stort lokalt fokus, säger Jonas Nyberg, VD för Sparbanken Bergslagen.

I och med samgåendet blir Sparbanken Bergslagen den tionde största sparbanken i landet och täcker ett geografiskt område om sju kommuner.

Jonas Nyberg, VD Sparbanken Bergslagen

Jonas Nyberg, VD Sparbanken Bergslagen

– Det är viktigt att våga göra sådana här förändringar, menar Jonas Nyberg, det ger oss möjlighet att fortsätta vara en stark lokal aktör med fler specialister inom banken som ännu bättre kommer kunna tillgodose våra kunders behov.

Inledningsvis kommer samgåendet inte märkas av mycket mer än genom namnbytet.

– Vi behåller samma kontor, samma personal och samma hjärta för våra kunder, säger Jonas Nyberg.

I sparbanksidén ingår att hjälpa så många som möjligt till en sund och hållbar ekonomi. En sparbank ger tillväxt till både invånarna och samhället där den verkar. Sveriges 57 sparbanker finns för kundernas skull och överskottet från en sparbanks verksamhet går till samhällsengagemang.

Fakta om Sparbanken Bergslagen

  • 7 kontor; Frövi, Hedemora, Kopparberg, Lindesberg, Nora, Storfors och Säter.
  • Verksamheten i den norra delen omfattar kommunerna Avesta, Hedemora och Säter och den södra delen omfattar kommunerna Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Storfors.
  • VD: Jonas Nyberg
  • Styrelseordförande: Cecilia Jeffner
  • Drygt 100 medarbetare
  • Huvudkontorsfunktioner finns i både Hedemora och Lindesberg.
  • Ägare: Sparbanksstiftelsen Södra Dalarna och Sparbanksstiftelsen Bergslagen äger 50 procent vardera. Stiftelserna kommer att fortsätta dela ut pengar i sina respektive områden.

 

Frågor & Svar