Goda råd inför din resa

Även om UD inte längre avråder från resor utomlands på grund av pandemin, kan läget vara ovisst i delar av världen. Vården kan vara överbelastad och nya restriktioner kan dyka upp med kort varsel. Det är alltid viktigt att förbereda sig inför en vistelse i ett annat land eftersom du som resenär har skyldighet att anpassa dig efter landets regler. Länder kan under pandemin ha tillfälliga regler såsom särskilda inreseregler och karantänsbestämmelser som kan ändras och påverka din resa.

  • Håll dig uppdaterad genom att ladda ner UD:s app Resklar.
  • Uppdatera dig via din researrangör eller flygbolag samt via lokala myndigheters webbsidor.
  • Se till att ha en ekonomisk buffert för att klara förseningar och oförutsedda utgifter. Det är viktigt att ha marginaler då försäkringen inte ersätter alla merkostnader och situationer som kan uppstå, som till exempel PCR-test eller antigentest.
  • Ta med nödvändig medicin som räcker längre än planerad resa eftersom du både kan bli försenad eller kvar längre på resmålet.
  • Förvara gärna medicin och värdesaker i handbagaget.

Så gäller din reseförsäkring

Reseskyddets omfattning

Reseskyddet i hemförsäkringen gäller för resor i hela världen i upp till 45 dagar. Reseskyddet gäller som vanligt för akut sjukdom och olycksfall även om du reser till ett område som omfattas av UD:s avrådan. Om du däremot reser till ett land som omfattas av UD:s avrådan gäller dock inte katastrofskyddet för att omedelbart ta sig tillbaka till Sverige.

Om du nyligen varit sjuk eller skadad, i till exempel covid-19, kan du behöva göra en medicinsk förhandsbedömning innan du reser utomlands eftersom försäkringen har vissa begränsningar. Läs gärna mer på SOS Internationals webbplats.

Om du blir sjuk i covid-19 på resan

Försäkringen gäller på samma sätt för covid-19 som andra akuta sjukdomar. Du ska ha varit frisk och inte sökt vård för samma eller liknande symptom inom tre månader innan resan. Reseskyddet ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, lokala resor till och från vård och medicin. Vi ersätter merkostnader för kost, logi och hemtransport ifall du blir kvar längre än planerat om det är medicinskt motiverat. Detta ska i förhand vara godkänt av oss eller SOS International.

Om ett visst land har speciella karantänsregler som gör att du måste stanna kvar längre än det är medicinskt motiverat kommer du själv behöva stå för eventuella kostnader det kan medföra.

Om du befinner dig utomlands

Om UD inför en reseavrådan på grund av smittspridning gäller katastrofskyddet för merkostnader upp till 10 000 kr för att omedelbart ta sig tillbaka till Sverige. Reseskyddet har inget moment som ersätter merkostnader för exempelvis kost och logi om du sätts i karantän eller blir kvar utomlands av andra skäl än att du själv är sjuk eller skadad.

Om du blir akut sjuk eller skadad under din utlandsvistelse kontaktar du SOS International på telefonnummer +45 70 10 50 50

Om du inte kan resa hem till Sverige för att du fått information om att din resa är inställd hänvisar vi dig till flygbolaget. Försäkringen ersätter varken merkostnader för att man blir kvar längre eller nya biljetter för hemresa.

Vad gäller för resor inom Sverige?

Reseskyddet omfattar akut sjukdom och olycksfall om du är på resa som är planerad att vara mer än två dygn. Det kan ersätta nödvändiga och skäliga merkostnader för ändrad hemresa om det är medicinskt motiverat.

Sjuktransporter är dock något regionerna ansvarar för inom Sverige och Norden. Blir du sjuk i covid-19 under resan måste du kunna isolera dig samtidigt som du kanske ombeds avbryta resan omedelbart.

Hemresa måste ske utan risk för att smitta andra. Att resa under pandemin är att utsätta sig för en risk och vi måste alla anpassa oss efter nya beslut som kan komma med kort varsel under rådande situation. Håll dig uppdaterad på vad som gäller i den region du befinner dig.

För dig som har HemförsäkringPLUS/VillahemPLUS

Om du vill avboka en planerad resa inom eller utanför Sverige

Avbeställningsskyddet i HemförsäkringPLUS eller VillahemPLUS omfattar endast avbeställning på grund av akut sjukdom eller olycksfall som inträffar innan avresa. Att läkare avråder från att resa på grund av att du tillhör en riskgrupp ersätts inte.

Avbeställningsskyddet gäller inte för avbokning av resa på grund av att UD avråder från resor till ett visst land. Vi hänvisar till researrangör och flygbolag för att ta reda på vilka möjligheter du har att avboka eller omboka din resa.

Evenemangsförsäkring

Evenemangsförsäkringen i Resklar gäller endast egen akut sjukdom eller skada. Inställda konserter och evenemang hänvisar vi till arrangören för av- eller ombokning.

Bra länkar

UD:s information till resenärer
Krisinformation om utlandsresor
Försäkringskassans EU-kort
E-hälsomyndighetens covid-bevis