Samtliga rådgivare på Private Banking har en SwedSec-licensiering och dessutom en lång erfarenhet av rådgivning till kund.

Eftersom dina behov kan vara komplexa fungerar Private Banking-rådgivaren som en ingång till övriga specialister i banken och vårt delägda bolag Portfolio Försäkra.

  • Du får möta bankens mest erfarna rådgivare och specialister. De är tillgängliga, ger personlig service och erbjuder högsta möjliga finansiella kompetens.
  • Placeringsrådgivning är kärnan i vårt erbjudande. Tillsammans gör vi en långsiktig plan för hur ditt kapital ska förvaltas och utvecklas. Din rådgivare kommer att ge dig förslag på en helhetslösning – alltid med dina individuella förutsättningar som utgångspunkt.
  • Vi tror på det lokala engagemanget och på nyttan av att känna till förutsättningarna där våra kunder verkar. Därför finns vi där du är.

*med större placeringsvolym menar vi ca 5 mkr.

Välkommen