Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Boutredningsman

Ta del av vår checklista för vad som gäller när dödsboet förvaltas av en boutredningsman förordnad av tingsrätten.

Boutredningsman - checklista vid arvskifte

Hjälp för dig som boutredningsman

Behöver du hjälp med blanketterna, eller med ett befintligt ärende?

Kontakta bankens Kundcenter – kontaktuppgifter finns under sidan Kontakt

Har du juridiska frågor om bouppteckning och arvskifte?

Ta hjälp med bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte via vår samarbetspartner Götmars Juridik i Lindesberg.
Gör digital bouppteckning (bouppteckna.se)
Boka tid med en jurist (gotmars.se/lindesberg)

Vill du ha ekonomisk rådgivning, till exempel placering av arv?

Kontakta din bank – kontaktuppgifter finns under sidan Kontakt

Har du frågor?