Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Skogsbruksplan – gör planen till din bästa vän

Skogsbruksplanen är ett optimalt verktyg när du ska sköta din skog. Har du ingen plan är ett tips att skaffa en. För att skogsbruksplanen ska motsvara förväntningarna, är det några saker som är viktiga att tänka på.

Two men meeting in the forest

Skogsbruksplanen är verktyget du behöver för att göra rätt åtgärd vid rätt tidpunkt. Den hjälper dig att nå dina mål med skogsägandet. Med rätt förutsättningar kan skogsbruksplanen bli din bästa vän i skogen och målen för skogen behöver inte enbart vara ekonomiska.

Vissa ser skogen som en investering och vill optimera avkastningen. Andra har den för rekreation och vill utveckla skogens natur- och kulturvärden. Oavsett vad ditt mål är kommer skogsbruksplanen att hjälpa dig dit.

Tänk på det här

För att skogsbruksplanen ska motsvara förväntningarna, är det några saker som är viktiga att tänka på:

 1. Använd den

  Låt inte skogsbruksplanen bli en hyllvärmare. Se till att du använder och tar tillvara på den resurs planen är.

 2. Välj rätt utförare

  Det finns många som erbjuder tjänsten, som till exempel skogsägarföreningar, köpsågverk och fristående konsulter. När du väljer utförare ska du fundera över vilka intressen leverantören representerar och på vilket sätt det kan påverka åtgärdsförslagen i planen. Det är dina mål med skogen som ska styra innehållet – ingenting annat.

  De flesta aktörer erbjuder gröna skogsbruksplaner, som fungerar som underlag för miljöcertifiering. Många kan leverera planer såväl digitalt, som i pappersformat.

 3. Ta hänsyn till åldern

  Livslängden på en skogsbruksplan är tio år. Men hur länge den verkligen är en trygg vägvisare beror på en rad faktorer. Alla skogsbruksplaner bygger på uppskattningar. De ger aldrig en absolut sann bild av verkligheten. Det är rimligt att anta att felmarginalen ligger runt tio procent. Det betyder att ju mer virkesrika bestånd du har, desto större volymer kan vara över- eller underskattade. Och med tiden kommer skillnaderna mellan verkligheten och planen att växa. Ska du sälja eller av andra skäl är beroende av ”rätta värden” – ta fram en ny skogsbruksplan och gör gärna separata uppskattningar av de virkesrika bestånden.

  Avverkningsdags? Här får du tips på hur du går till väga

 4. Uppdatera

  För att planen ska vara hållbar över tid, måste den uppdateras. Notera åtgärderna du vidtar och alla eventuella avsteg du gör från planen. Gör det till en vana att korrigera dina dokument eller din digitala skogsbruksplan med jämna mellanrum. Risken är annars att du sitter med ett dokument som har väldigt lite med förhållandena i din skog att göra.

Prata med våra skogs- och lantbruksspecialister

Har du frågor om skogsbruksplaner eller om att äga och investera i skog? Hör av dig till en av våra specialister.

Om skogsbruksplaner

 • Är du ny som skogsägare kommer du ha särskilt stor nytta av en bra skogsbruksplan.
 • Priset varierar, men ofta tar leverantörerna en startkostnad på mellan 1 000 och 5 000 kr och sedan 120–200 kr/ha.
 • Många leverantörer erbjuder skogsbruksplaner i digital form, så att du kan uppdatera den själv och ha den med dig i mobilen.
 • Fram till 1993 var det ett lagkrav att alla ägare till skogsfastigheter på över 20 ha skulle ha en skogsbruksplan.

Andra läste också:

 • Tips till dig som nybliven skogsägare

  Först: Stort grattis som nybliven skogsägare. Oavsett om du har köpt eller ärvt din skog, är ett tips att sätta mål med vad du vill göra med din skog. Har du det klart kommer mycket att ge sig av sig självt.

  Ärvt eller köpt skog? Börja med målen
 • Avverkningsdags – Vem säljer jag till?

  Här berättar en av våra skogsspecialister om hur man kan tänka när det är dags för slutavverkning.

  Dags för avverkning – vem säljer man till?