Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Trade Finance Online (TFO)

Trade Finance tillhandahåller tjänster som löser betalnings- och leveransfrågor mellan köpare och säljare vid internationell handel. Trade Finance Online (TFO) är ett internetbaserat system för företag med import- och exportaffärer.

Viktig information från Swedbank Trade Finance

Swedbank Trade Finance  har bytt till en ny plattform och har även en ny kundportal men med samma inloggningsprocedur som tidigare. För frågor vänligen kontakta: tfsales@swedbank.se eller:

Region Norr och Öst:
Björn Lidbeck, tel: +46706930937
Mattias Berntsson, tel: +46702855791
Viktoria Källsäter, tel +46702998560

Region Väst och Syd:
Eva Carlson Björn, tel: +46706671252
Pontus Hörnmark, tel: +46702658679

Client message from Swedbank Trade Finance

We have migrated to a new Trade Finance platform, and have also launched a new client portal, but with the same logon procedure as before. If you have any questions, please contact tfsales@swedbank.se or:

Region North and East:
Björn Lidbeck, tel: +46706930937
Mattias Berntsson, tel: +46702855791
Viktoria Källsäter, tel +46702998560

Region West and South:
Eva Carlson Björn, tel: +46706671252
Pontus Hörnmark, tel: +46702658679

Detta får ni med Trade Finance Online

  • Ökad tillgänglighet
  • Snabb hantering
  • Säkra ansökningar
  • Kontroll på flöden
  • Papperslös korrespondens

Personuppgifter/Personal data

Information om behandling av personuppgifter

För information om Sparbanken Bergslagens behandling av personuppgifter, vänligen se sparbankenbergslagen.se/gdpr eller kontakta oss.

Information about processing of personal data

For information about Sparbanken Bergslagen’s processing of personal data, please see sparbankenbergslagen.se/gdpr or contact us.