Som en del av Sparbanken Bergslagens säkerhetsarbete använder vi kamerabevakning i och i anslutning till Sparbanken Bergslagens kontorslokaler. Bankomater i nära anslutning till Sparbanken Bergslagens kontorslokaler kan också komma att kamerabevakas. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga och utreda brott. Kamerabevakade områden är markerade med skyltar.

Vid misstanke om brott kommer Sparbanken Bergslagen, förutom bild, även att spela in ljud.

Sparbanken Bergslagens kamerabevakning utförs med stöd av kamerabevakningslagen och grundas på Sparbanken Bergslagens berättigade intresse att säkerställa säkerheten och tryggheten för Sparbanken Bergslagens anställda, kunder och besökare.

Sparbanken Bergslagen bedömer att bild och i vissa fall ljudupptagningarna utgör en begränsad risk för de registrerades friheter och rättigheter i jämförelse med risken för att utsättas för brott om bevakningskameror inte hade funnits i, eller i anslutning till, Sparbanken Bergslagens lokaler.

Vid misstanke om brott behandlas personuppgifter för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras. Inspelat material kan komma att lämnas ut till polisen i den utsträckning det är nödvändigt för en brottsutredning

Inspelat material sparas inte längre än 60 kalenderdagar.

Sparbanken Bergslagen är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen som sker vid kamerabevakning.

Besök vår sida Behandling av personuppgifter för mer information avseende dina rättigheter som registrerad och kontaktuppgifter till oss.